T.C. TOMARZA KAYMAKAMLIĞI

Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Mal Müdürlüğü

Mal Müdürlüğü

 

                   


 

Mesut ELKIRAN 
Malmüdürü V:


 İletişim Bilgileri

Tomarza Hükümet Konağı 2. Kat

Telefon: 0(352) 661 50 08 – Fax: 0(352) 661 50 07


MÜDÜRLÜĞÜN GENEL TANITIMI

Müdürlüğümüz Maliye Bakanlığı Kayseri Defterdarlığına bağlı olarak, Tomarza Hükümet Konağı 3 üncü katında Tomarza Kaymakamlığı İlçe Malmüdürlüğü olarak hizmet vermektedir.

GÖREVLERİ
Müdürlüğümüzün başlıca görevleri aşağıya çıkartılmıştır.

a- İlçe merkezindeki Genel Bütçeli dairelerin saymanlık hizmetini yürütmek.
b- Devletin gelirlerini toplamak ve devlet giderlerini yapmak
c- Genel bütçeli dairelerin özlük haklarının ödenmesi ve muhasebe sistemine göre defter kayıtlarını tutmak,
d- İlçenin Değerli Kağıt (Uluslar Arası Aile Cüzdanı, Nüfus Cüzdanı vb.) taleplerinin karşılanması ile ilgili işlemleri yürütmek.
e- Kamu kuruluşlarında görevli personelin maaş ve ücretlerini ödemek.
f-Gelir politikasını geliştirmek, uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek,
g-Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak


 E-Devlet Linkleri

  • Tomarza Kaymakamlığı
  • Tomarza Kaymakamlığı
  • Tomarza Kaymakamlığı
  • Tomarza Kaymakamlığı
  • Tomarza Kaymakamlığı
  • Tomarza Kaymakamlığı
  • Tomarza Kaymakamlığı

Bu site Lifos iKobi hazır web sitesi sihirbazı kullanmaktadır.

Lifos Yazılım