T.C. TOMARZA KAYMAKAMLIĞI

Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Tarihi Eserleri

Tarihi Eserleri

TOMARZA'NIN BAŞLICA TARİHİ ESERLERİ

TOMARZA MERKEZ CAMİİ

    İlçe merkezinde, Cumhuriyet Mahallesi Çarşı içinde bulunmaktadır. Bu nedenle Çarşı Camii de denilir. Cami, 19 yy. Osmanlı mimari özelliklerini taşımaktadır.

    Caminin son cemaat yeri, altı sütun üzerine oturan beş yuvarlak kemerlidir. Camiye, yanlarında iki yuvarlak sütun bulunan kapıdan girilmektedir. Cami tek merkezi kubbelidir. Kubbe çokgen gövdeli olup, dört sivri kemer üzerine oturmaktadır. Kubbedeki küçük pencereler dışında, her kemer altına birer,bunların altında da birer olmak üzere karşılıklı birer pencere vardır. Minber ve mihrabda süs unsuru yoktur. Dam kademeli taşlarla kaplıdır. Cami tek minarelidir. Kesme taştan kare planlı ve kalın duvarlıdır.

    Caminin Devir odası altındaki ana giriş kapısı üzerinde bulunan kitabede;

    Binanın II. Abdülhamid'in himayesinde bu okulda müderris olan Hacı  Hafız  tarafından H. 1322 senesinde yapıldığı belirtilmektedir.  Cami dışında doğu yönünde dört sütun üzerine oturan yuvarlar gövdeli "Devir Odası" diye  bilinen bir bina bulunmaktadır. Binada beş pencere vardır.Pencere üzerindeki elips biçimli yuvarlak süslemeler  içinde "Esma ül Hüsna" dan bazıları Arap harfleri ile yazılmıştır.

    Bina, taş işletmeciliği ve ahşap işletmeciliğinin sergilediği açık bir müzeyi andırmakta olup, estetiği ile görenleri büyülemektedir.

TOMARZA KİLİSESİ

    19 yy. sonlarına doğru yapıldığı belirtilmektedir. Cumhuriyet Mahallesi çarşı içinde bulunmaktadır. Kilisenin ön cephesi yıkılmıştır. Bina karşılıklı  dörder yuvarlak taş sütunlar üzerindeki yuvarlak kemerler ile üç nefe  ayrılmıştır.  Orta nef, yan neflerden daha geniş olup, moloz taşlarla kaplıdır.Üzeri yuvarlak tonozludur. Apsisin üzeri yarım kubbelidir. Uzun duvarlarda dörder yuvarlak penceresi vardır. Pencereler altın işlidir. Yer yer dökülmüş freskler, çeşitli motifler ile  süslüdür. Üzeri beşik çatılı, çatı üstüde kademeli taşlarla kaplıdır.

TÜRBELER

İncili Köyü Türbe Tepesi : İncili Köyü'nün yaklaşık 300 metre güneybatısında bulunan tepe üzerinde bulunmaktadır. Hangi tarihte inşa edildiğine dair bir delil yoktur. Söylentiye göre Türbe, 1500  yıllarında yapılmıştır. Bu türbenin Pazarören'de medfun bulunan "Melik Gazi"nin arkadaşlarından birine ait olabileceği muhtemeldir. Türbe, moloz taşlarla daire şeklinde yapılmış, kubbe şeklinde bir görünüme sahiptir. 1987 yılında yıkılmaması için dış tarafına tamirat  yapılmış olup, iç kısmı orijinalliğini  korumaktadır. İç kısım duvarlarında Besmele-i Şerif, Kelime-i Tevhit ve İslam büyüklerinin isimleri Arap harfleriyle yazılır. Doğuda bir penceresi, kuzeyde bir kapısı bulunmaktadır..

Gülbaba Türbesi : İlçemiz Gülveren Köyü Mezarlığı yanındadır. Köy sakinlerinden bazılarının defalarca görmüş oldukları rüyalar üzerine medfun  olduğu yer, yakın zamanda tespit edilmiştir. Zaman zaman akşamları ışık görülen bu yer açıldığında Gülbaba'nın cesedi bulunmuştur. Hakkında çok çeşitli menkıbeler anlatılan Gülbaba'nın Kıbrıs Harbinde de görüldüğü, bu harpte savaşanlara su dağıttığı, sorulduğunda Tomarza'nın Gülveren  köyünden olduğunu söylediği, savaştan yıllarca sonra O'nu bulmak için Konya'dan gelen bir binbaşının ifadelerine dayanılarak anlatılmaktadır. Yine O'nun da Melik Gazi'nin arkadaşlarından olduğundan bahsedilir.

    Medfun bulunduğu yer tespit edildikten sonra köy halkından Abdulvahap  Güldede'nin gayreti ile mimari özellik taşıyan bir türbe yaptırılmıştır.

SU KANALLARI

    Bu konuda, İncili köyü su kanallarından söz edilebilir. Ne zaman yapıldığı  bilinmemekle birlikte, halk arasında anlatılanlara göre İncili Çavuş'un isteği üzerine padişah tarafından 25-30 km. mesafedeki Erciyes Dağı'ndan köye su getirmek için bir kanal yaptırılmıştır. Bu kanal, zamanla doğal bir su yolu halini almıştır. Yer yer tahrip olan ve tıkanan bu kanaldan bugün su akmamaktadır. 

MAĞARALAR

    Tomarza merkezinde, Saraycık ve Sümengen dağlarında, İncili, Ekinli, Kuşcağız, Kömür ve Emiruşağı yörelerinde çok sayıda irili ufaklı mağaralar vardır. Bu mağaraların belirli özelliği, her birinin diğerine kadar uzanması;  belli aralıklarla havalandırma deliklerinin bulunması; içlerinde ise oturma yerleri, ibadet haneler, hazınlık ve hayvan barınağı gibi yerlerin bulunmasıdır. Ayrıca su sarnıçları, mağaraların ayrılmaz parçalarından biridir. Yine yörede sıkça görülen kuyular, dikdörtgen şeklinde oyulmuş, üzeri  kapaklı taşlar, suların depolanarak kullanıldığını göstermektedir.

KALE KALINTILARI

    En belirgin kale kalıntısı, İlçemiz Kale Köyü güneyindeki tepe üzerinde bulunmaktadır. Pusatlı Köyü güneybatısında da Kale adında bir yöre bulunmakta olup, burada yüksek kayalar oyularak odacıklar yapılmıştır. Ayrıca, yörede yüksek tepeciklere kale veya höyük denilmektedir.

TARİHİ YOLLAR

    Dünyaca ünlü İpek Yolu'nun Mengücek Hanı'ndan sonra İlçemiz Alayinli-Kapıkaya köyleri yakınlarından geçerek, Özlüce'den sonra Kuruçay  Vadisinden Sarız'a daha sonra Kahramanmaraş'a ulaştığı tarihi kalıntılardan  anlaşılmaktadır. Bu güzergah üzerinde belli aralıklarda han kalıntılarına da rastlanmaktadır.

KAYA MEZARLARI

    Kömür köyü batısında bulunan ve görenlerin hayranlıkla izlediği, ancak hakkında pek fazla bilgi bulunamayan kaya mezarları mevcuttur.

SARAY HARABELERİ

    Tomarza merkez sınırları içinde doğu istikametinde (Saraycık mevkii) yer alan, ancak bugün sadece taş direkleri ayakta kalabilen saray harabeleri bulunmaktadır.E-Devlet Linkleri

  • Tomarza Kaymakamlığı
  • Tomarza Kaymakamlığı
  • Tomarza Kaymakamlığı
  • Tomarza Kaymakamlığı
  • Tomarza Kaymakamlığı
  • Tomarza Kaymakamlığı
  • Tomarza Kaymakamlığı

Bu site Lifos iKobi hazır web sitesi sihirbazı kullanmaktadır.

Lifos Yazılım