Engelli olmak, hiçbir zaman hayatın içinde olmak için engel değildir. Şüphesiz ki engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri, başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ve üretken bireyler olmaları Ülkemizin güçlenmesine de katkıda bulunacaktır.
Sosyal hayatta engellilere sağlanan imkân ve kolaylıklar, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla beraber; insana verilen değer, duyulan saygı ve önemin belirgin yansımalarıdır. Diğer bir ifadeyle, engellilere gösterilen anlayış ve hoşgörü, uygar bir toplum kimliği kazanmada etkin bir rol oynamaktadır.
Hiçbir engelliliğin bilerek ve isteyerek olmadığını unutmayalım. Her normal insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. Belki de Engellilere yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırım olabilir. Bir gün bizim de bir Engelli olabileceğimizi hatırımızdan çıkarmadan, onlara yardımcı olalım.
Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Engelliler Gününde, engellerin kaldırıldığı, önyargıların bir tarafa bırakıldığı bir dünya için herkesin daha çok gayret göstermesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
 
 
Burak DERTLİOĞLU
 
Tomarza Kaymakamı